TickSys Service Planner

TickSys is een volledige Service Planner in de Cloud, dus altijd en overal online beschikbaar.

TickSys zorgt voor een heldere structuur bij het registreren, verwerken en afhandelen van meldingen of storingen. De meldingen die op de receptie worden ingevoerd komen automatisch op de Smartphone van de medewerker die de storing op gaat lossen. 

TickSys beschikt ook over de schoonmaakplanning. Aan de hand van de vertrekkende gasten kunt u een schoonmaakplanning aanmaken. Normtijden voor de schoonmaak van een appartement kunnen worden vastgelegd in TickSys. In een handomdraai is de schoonmaakplanning gemaakt. De schoonmaakster kan op de smartphone zien welke appartementen schoongemaakt moeten worden en deze schoon melden. Tevens is er een mogelijkheid voor controle op de schoonmaak. Nieuwe schoonmaaksters kunnen achteraf bijvoorbeeld vaker gecontroleerd worden dan ervaren schoonmaaksters. Mocht na controle blijken dat een appartement niet schoon genoeg is dan krijgt de schoonmaakster daar via de app direct melding van zodat ze actie kan ondernemen.

TickSys wordt binnen de verblijfsrecreatiesector veelvuldig gebruikt. Door de feedback van de gebruikers is het TickSys programma inmiddels ontwikkeld tot een onmisbare applicatie. De technische medewerker die op locatie de melding oplost kan, indien gewenst, de bestede uren en materialen bij de meldingen registeren. Aan een melding kunnen gebruikte materialen, het aantal gewerkte uren en mogelijke opmerkingen en bijzonderheden worden toegevoegd. Tevens kunt u bij de melding aangeven of deze doorbelast wordt aan het park of de huiseigenaar. Er gaan dus geen door te belasten uren en/of materialen meer verloren.

Belangrijke TickSys functies:

  • Inzicht in het aantal openstaande, in behandeling zijnde en opgeloste meldingen.
  • Meldingen kunnen op locatie worden aangemaakt en worden voorzien van een foto.
  • Werkzaamheden die op een later tijdstip, in het najaar,  moeten worden uitgevoerd kunt u op ieder gewenst moment aanmaken. 
  • Inzicht in effectief bestede tijd per technische medewerker of per melding.
  • Indien gewenst kunt kosten die gepaard gaan met de melding, zoals  uren en materialen aan de huiseigenaar of het park doorbelasten.
  • Inzicht in ingevoerde locaties, artikelen en vaste leveranciers.

Neem contact op voor een demonstratie

TickSys Holding Phone.png